Transformatorövervakning

transformer


Vår transformatorövervakningstjänst baseras på akustisk ultraljudsdetektionsteknik och använder vårt eget system – tredje generationen av APDD (Acoustic Partial Discharge Detection).

Vi utför mätningar av de akustiska signaler som emitteras av glimning (PD) genom att placera akustiska sensorer på transformatorn medan den är i drift och registrera all signifikant ultraljudsaktivitet. En första filtrering och tolkning av signifikanta signaler utförs på plats, och källorna till signalerna lokaliseras. En efteranalys av mätningarna utförs därefter för att bestämma ursprunget till signalerna, och en rapport med slutsatser och rekommendationer skrivs.

AVTech Akustisk glimningsdetektion

  • Inget avbrott eller störning av produktionen eftersom mätningarna genomförs under drift
  • God indikation om transformatorn behöver inspekteras ytterligare
  • Snabb service på grund av det stora antalet sensorer
  • Tekniska experter som kan tolka de akustiska signalerna för PD-aktiviteter
  • Minskad risk för fel på med enkla, standardiserade processer

Tjänstens omfattning

  • För krafttransformatorer på 5 MVA och högre.
  • Tre typer av tjänster *: engångsövervakning, återkommande övervakning och fast övervakning
  • Rapport med tolkning av mätningarna och ytterligare rekommendationer

*Beroende på era behov kan andra typer av tjänster ordnas.

Våra mätningar genomförs med vår egen specialutrustning; vi har vår egen integrerade process och rapporter skrivs utifrån dina specifika behov. Vi kan också erbjuda expertis och personer som kan att ge dig expertråd om dina transformatorer.

För att läsa mer om APDD-tjänsten, ladda ner servicebeskrivningen.

Om du är intresserad, fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig för att diskutera hur vi kan hjälpa till med ditt transformatorunderhåll.

Läs mer

Ladda ned servicebeskrivning