Resurser och tjänster

AVTech erbjuder konsulttjänster inom ett flertal branscher där vi primärt fokuserar på ett antal olika roller. Dessa ska ses som beskrivande och naturligtvis är det vår kund som specificerar sitt behov, varefter vi ser om vi eller våra partners har en resurslösning för uppdraget. Vi tillhandahåller även olika typer av service och tjänster, för närvarande främst två övervakningstjänster samt en marknadsanalystjänst inom elkraftsindustrin.


roles


Nedan ser ni en lista på de typiska roller och de servicetjänster vi erbjuder

Roller


Tjänster

Kontakta oss gärna om ni har några frågor eller vill veta mer om de roller och tjänster som AVTech erbjuder.