Cellorganisationer

cell

Alla företag har olika typer av aktiviteter, exempelvis projekt, produktion, operationella aktiviteter och andra varianter för att skapa värde.

En anledning är att genomföra strategiska initiativ; intiativ för att utveckla företaget. Det kan betyda olika saker i olika företag beroende på vad bolaget arbetar med t.ex. marknadsutveckling, nya tjänster eller nya produkter.

Många företag idag är fokuserade på att producera effektivt och har därför en organisation som är slimmad för att genomföra de nuvarande målen. Det gör att när företaget ska ta större steg i nya riktningar, behövs det ibland skapas en helt ny enhet som kan gå i förväg och utforska det okända.

En sådan enhet kan naturligtvis inte få helt fria tyglar men bör inte heller vara bunden av de gamla formerna då detta kommer att hålla tillbaka kreativitetetn och flexibiliteten, vilket på ett negativt sätt kommer påverka hur väl man kan utforska den nya marknaden eller den nya produkten.

Om du har försökt att avdela resurser, utse en teamledare och sedan förväntat dig att arbetet skall utföras av sig själv, är risken stor att du har blivit besviken.

Ofta vill och hoppas man att alla ska förstå och veta allt utan att fokusera på kommunikation och uppföljning men det fungerar sällan i praktiken varför en annan typ av organisationsform kan vara bra för just strategiska intiativ.

Olika typer av styrning och strukturer är populära i olika former. Scrum är exempelvis populärt, vi har Lean som främst är inriktat mot produktion, iterativt och inkrementellt arbete enligt någon av de många modellerna, och det finns naturligtvis många andra organisationsformer som är bra för olika typer av arbeten.

För att genomföra strategiska intiativ är som tidigare nämnts en organisationsform att införa en oberoende, tidsbegränsad företagsdel, en business cell.

Cellen får ta ansvaret för att genomföra det strategiska initiativet. Den ska kunna agera med stor frihet på alla områden, och enbart kommunicera med ett fåtal personer i ledningen eller de som fått det delegerade ansvaret för ledningen.

Så vad har en business cell att göra med företag? Vi vet att vi bör bygga på vår styrka, men hur?

  • Laget
  • Nyckelpersoner
  • Tydligt mål och intern styrning
  • Oberoende
  • Kraft

Den stora skillnaden mellan en business cell och ett projekt är det större oberoendet, den friare kommunikationen och den tydligare styrningen.

En business cell är nästan helt oberoende av sin organisation och det är endast ledningskommunikation som är nödvändig; cellen ska t.ex. kunna hyra in personal efter eget huvud.

En business cell har en väl definierad kommunikation med ledningen så att detta är bestämt innan alla reguljära möten, milstenar och all övrig information som behövs.

Den interna styrningen måste också vara väldigt tydlig så att det blir glasklart vem som gör vad, så att man kan optimera fokus och minska tiden för hur länge cellen kommer leva.

Nyckelpersoner och delar av en Business cell:

  1. Tydligt vem som leder
  2. En HR- och administrationsansvarig
  3. En kommunikationsansvarig
  4. (eventuellt) en underleverantörs- och partneransvarig

För att en business cell ska kunna integreras måste den övriga organisationen vara förhållandevis väl definierad så att den har tydliga ramar och gränssnitt mot de olika organisationsdelarna.

Automatic Vision Technologies kan hjälpa dig att att sätta upp eller hjälpa till med denna typer av organisationsdelar eller annan typ av organisationsutveckling, med en tydlig styrning och där företagets team kan fokusera på den nuvarande marknaden och service/produkter, och låta dessa grupper hantera strategiska initiativ.

Kontakta oss gärna för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er.