Akustisk glimningsdetektion

cables


På AVTech använder vi akustiska metoder för att upptäcka glimning i krafttransformatorer.

AVTech har utvecklat olika typer av system och processer för elkraftindustrin. Vi har under de senaste åren fokuserat på den tredje generationen av APDD-systemet, en specialiserad lösning för detektering och övervakning av glimning i krafttransformatorer med hjälp av akustiska metoder.

Glimning (PD) är en lokaliserad dielektriskt sammanbrott hos en liten del av isoleringen mellan två ledare under högspänning. Dessa urladdningar producerar blixtar som kan detekteras med olika metoder. AVTech har valt att använda ultraljudsdetektering på grund av metodens relativt låga känslighet för yttre störningar, dess förmåga att möjliggöra lokalisering av signalkällan och då den kan användas utan störning eller avbrott av produktionen.

Glimningar är både en orsak till och indikator på åldrande hos krafttransformatorer, och kommer, om de inte åtgärdas, med tiden att leda till ett sammanbrott hos isoleringen och orsaka ett transformatorfel och strömavbrott. Vårt system – APDD – gör att du kan identifiera och lokalisera glimning i en transformator vilket hjälper dig att fatta välgrundade beslut om underhåll och utbyte av transformatorn.

AVTech erbjuder en helt integrerad servicekedja för att hjälpa dig att upptäcka och analysera glimning. Som kund kan du kontakta oss, varefter vi genomför mätningar och förser dig med en omfattande rapport med relevant information som visar tillståndet hos din transformator. Vi kan tillhandahålla specifika tjänster som enskilda mätningar eller använda mätningarna som ett paket där vi kontinuerligt förser dig med information om transformatorernas status och utveckling.

Målet är att se till att du kan använda dina transformatorer så länge som möjligt genom att erbjuda möjligheten att planera och utföra nödvändigt underhåll i tid och möjliggöra ett planerat byte av transformatorer.

För att mer information om våra servicespecifikationer, besök den här sidan.

Om du är intresserad av mer information, fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig för att diskutera hur du kan optimera ditt transformatorunderhåll.