Fokusområden

I AVTech har vi resurser med mångfacetterad kompetens, där alla har sina egna specialiteter och kunskaper. Vi arbetar kontinuerligt med att samla oss runt olika ämnen som vi tror att både vi och vårt nätverk är intresserade av. Dessa områden är normalt sett sådant vi redan har stor kunskap om men som vi försöker renodla genom att skapa verktyg och strategier för att förbättra oss och hjälpa våra kunder.


focus areas


Just nu har vi följande fokusområden

Klicka på länkarna för att läsa mer om våra fokusområden, eller kontakta oss för vidare information.